De Oogst

27 juli kwam de combine de polder ingereden en heeft alle tarwe afgemaaid, in enorme karren achter een tractor is het graan de polder uitgereden, nu ligt het stro nog op het land dat zal binnenkort worden geperst tot enorme strobalen en dan kan ik met Droppie, zo, vanuit de tuin, de hele polder doorlopen over het stoppelveld. Het gaat overigens uitstekend met Droppie, na de operatie!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOMERLEZEN Zomerlezen Zomerlezen Zomerlezen Zomerlezen ZOMERLEZEN Zomerlezen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik beloofde 6 juni:  N.a.v. het boek Leesliefde (in 100 & enige gedichten) samengesteld door Gerrit Komrij om de komende tijd wat gedichten op de site te zetten. 

Hier is er weer eentje uit die bundel.

Boeken verslinden Rudy Kousbroek

Ik heb genoeg van dat geürm! Zo sprak een jonge boekenwurm, ik ben nu al in hoofdstuk zeven: Dat is pas vaart! Dat is pas leven! Wat tegenwoordig telt is snelheid, riep hij met ongewone felheid.

En ik ben pas op bladzij honderd, zuchtte zijn zuster overdonderd; maar toch doe ik het liefst Klassieken, Romeinen en de Oude Grieken, die zijn er om de jeugd te vormen, dat is pas voedsel voor de wormen!

Wanneer je straks gestaag geboor hoort proef ik nog even van het voorwoord; dit wordt mijn vierde overnachting in colofon en nabetrachting, en wat een worm ook nimmer schaadt is een goed notenapparaat.

Ik weet het, vader heeft gefaald, die heeft het einde niet gehaald; het duurde hem wel negen weken, en toen is hij blijven steken in De stad Gods van Augustinus, op bladzij duizend, plus of minus.

Het oogsten van boeken gaat onverminderd door, zomer, herfst, winter of lente. Alle kopers, bezoekers en gulle gevers Hartelijk dank !