Ik verkocht gewoon een boek !

IK VERKOCHT GEWOON EEN BOEK..... 

Begin februari van dit jaar werd er een boek besteld, dat gebeurt natuurlijk wel vaker maar er was een wat uitgebreider mailcontact. Het ging om het boek Met haat valt niet te leven van G.L. Durlacher

 

Klant: 

“Ontzettend bedankt voor het toesturen van G.L. Durlacher, met haat valt niet te leven. (eigenlijk niet door hem geschreven, maar door zijn vrouw gebundelde interviews en krantenartikelen met en over haar man, nadat hij overleed). Je ouderwetse vertrouwen bij de betaling, met handgeschreven "nota" werd zeer op prijs gesteld.” 

 

Ik ontving via dIe mail ook een zelfgemaakte kalender met daarop allerlei vogelsoorten. En achter de ondertekening stond (bioloog) 

 

Klant: 

“.....uit de toelichting blijkt de band met de familie Durlacher (oom, tante, neven) ze woonden in ons ouderlijk huis in de oorlog. Daar was ik me pas sinds eind vorig jaar van bewust. Dus ik verslind het door je toegezonden boek.”  

 

Ik reageerde met: 

 

De Boekenwurm: 

“....ik ben destijds in de zorg gaan werken, ooit begonnen bij een dame (biologe) haar man was directeur van het Delta instituut in Yerseke (hij was al overleden toen ik daar kwam) zij was dementerend en ik zorgde voor haar toen ik 20 was, uren hebben we gefietst door de Yerse Moer en ze noemde alle vogels die ze zag én hoorde bij naam, ik heb veel van haar geleerd.” 

 

Er kwam weer een mail terug:  

 

Klant: 

“We zaten als kind twee jaar op Java in Bogor. Waar we toen wel mee optrokken is de familie X, de vader is erna ook jarenlang aan het instituut in Yerseke werkzaam geweest. In de oude collectie van dia's van wijlen mijn vader bevindt zich 1 foto (sept 1957) bij het Telaga Warna (bekend van Oeroeg van Hella Haasse), met daarop mijn broer Dirk (rechts) en Dick X. (links). Maar die familie bedoelde je misschien niet?" 

 

MAAR JA....., die familie is dezelfde !!! 

 

Klant: 

“Een raar toeval. Ja, natuurlijk mag je die foto doorsturen naar de familie X.” 

 

Het bestellen van een boek heeft geleid tot een reünie in Amsterdam, 16 mei 2019, met een paar families die allemaal kind waren in Bogor zo'n 60 jaar geleden. Bijna allemaal hebben ze elkaar nooit meer gezien sinds die Indische tijd, maar allemaal ervaren ze het toen kind zijn op Java als iets bijzonders, en ze hebben allemaal wel wat herinneringen aan elkaar in de toen extreem kleine Nederlandse gemeenschap in Bogor. 

 

Klant:  

“Jouw bijzondere leuke manier van reageren heeft ook aan de basis gestaan van deze aanstaande reünie.” 

 

De Boekenwurm:  

"Heel veel plezier 16 mei ! “